Kan UNT:s Johan Rudström lösa flyktingkrisen?

Det är störande när liken flyter iland på badstränderna. Men UNT:s Johan Rudström erbjuder en lösning under rubriken ”Lösningen på flyktingkrisen” (UNT ledare 2/6)[i].

Rudström inleder med att definiera problemet som skall lösas: ”Hittills i år har 2 500 omkommit i båtolyckor, vilket är fler än under samma period i fjol.”

Som Rudström beskriver saken skulle problemet alltså vara löst om bara Kanadas löfte om att ta emot ett antal syriska krigsflyktingar, om ”blygsamma 25 000 flyktingar kunde appliceras på EU, USA, Japan, Sydkorea och Australien, skulle 750 000 flyktingar få en ny framtid och slippa döden på havet eller lastbilsflaket”.

I fall vi går med på begränsningen av flyktingkrisen till att enbart handla om sådana dödsfall bland just syriska krigsflyktingar vilka blir påtagliga i media genom att de inträffar i närheten av Europa – på havet eller lastbilsflaket – kan faktiskt Rudströms modell tänkas fungera. Dvs. för de 750 000 flyktingar som skulle ”få en ny framtid”. Dessa skulle troligen komma att få överleva i mottagarländerna.

Antalet flyktingar i Europas närområde är dock lite fler än så. I fall vi räknar med dem som har flytt från Syrien enbart, och bland dessa enbart flyktingar som befinner sig i Turkiet, rör det sig om ca 2,7 miljoner[ii]. Det sammanlagda antalet flyktingar som skapats genom krigshandlingarna i Syrien – bortsett från internflyktingarna – rör sig om ungefär 4,8 miljoner.

En högst avsevärd del av dessa flyktingar fick i höstas inte mat eller ens tillgång till vård genom FN:s flyktinghjälp. Detta har faktiskt rapporterats även i svenska media. Och dessutom påpekades att detta var en orsak till att flyktingar flydde vidare till ”döden på havet eller lastbilsflaket.” Chefen för FN:s matprogram World Food Program, sa till en svensk korrespondent att[iii]

– Vi har tvingats att helt dra in mat och vatten för fler än 360 000 flyktingar i lägren i Libanon och Jordanien. Dessutom har vi tvingats halvera de redan små matransonerna för ytterligare 1,3 miljoner människor på flykt från Syrienkriget”

Den akuta matkrisen för WFP var förra året i september och det krävs lite letande för att hitta någon uppdatering.

Det visade sig i utländsk media ha skrivits om att WFP har fått löfte om bidrag som krävdes för att återuppta försörjningen av flyktingarna med livsmedel. Samt även för att kunna fortsätta detta fram till oktober i år. Sammanlagt 675 miljoner US dollar hade utlovats, varav 623 USD från Tyskland[iv].

WFP:s eget informationsmaterial i frågan är inte riktigt lika odelat positivt. De räknar med att pengarna räcker till slutet av juni, då de måste få utbetalningarna gjorda från de regeringar som lovat också[v].

Hur mycket gav då Sverige? Såvitt jag kan se rörde det sig om 25 miljoner. Svenska Kronor[vi].

Johan Rudström antyder mot slutet av sin artikel att han kan tänka sig ytterligare åtgärder i fall det inte skulle visa sig möjligt för EU, USA, Japan, Sydkorea och Australien att sammanlagt ta emot 750 000 av flyktingarna. Och även – får man förmoda – om denna hans lösning av flyktingkrisen skulle visa sig vara otillräcklig i fall den genomfördes.

”Australiensarna genskjuter alla flyktingbåtar på havet och för dem tillbaka till platsen de kommit från. Knappast i linje med internationella konventioner, men resultatet är noll döda på havet under 2016. I EU kan vi börja där och sedan gå vidare och ta ansvar fullt ut.”

Exakt hur Rudström menar att EU ska gå vidare och ta sitt ansvar fullt ut framgår inte. Men att han inte nämner att försörjningen av flyktingarna i lägren måste säkras säger en hel del. Speciellt som han menar att EU:s ansvarstagande inte skall bindas upp till att vara i linje med internationella konventioner.

Om vi kan börja där och sedan gå vidare som Rudström skriver, finns det självklart många andra sorters lösningar på flyktingkrisen.

____

[i] http://unt.se/asikt/ledare/losningen-pa-flyktingkrisen-4253462.aspx#comment

[ii] http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224

[iii]FN-chef slår larm om matbrist i flyktingläger Publicerat tisdag 22 september 2015 kl 07.37 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6260800

 

[iv] https://nonprofitquarterly.org/2016/03/02/world-food-programme-restores-full-rations-to-syrian-people/

[v] From May 2016 onwards, WFP will be able to distribute a full food basket with no reductions in ration content for the first time since the start of the emergency operation in 2011. This great achievement would not be possible but for the generous contributions of donors since the beginning of 2016 and the continuously improving supply chain. At present, WFP operational funding requirements are covered until the end of June; however, WFP is optimistic it will be fully funded until the end of the year as long as the pledges of the London conference are confirmed in time. http://documents.wfp.org/stellent/groups/Public/documents/ep/WFP283918.pdf

[vi] http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/regeringen-ger-extra-pengar-till-fns-livsmedelsprogram-i-syrien/

Print Friendly, PDF & Email


Lämna ett svar