Varning för livskramare*!

Svenska Dagbladets ledare har idag ”Pensionärslobbyns hot mot ekonomin” som rubrik. Det handlar om problemet med ”… den röststarka pensionärslobbyns attacker mot förutsättningarna för ekonomin”.

Till bakgrunden – som SvD-ledaren inte tar upp – hör att allmän ålderspension första gången infördes av tyske kanslern Otto von Bismarck 1889. Denna populära reform var kanslerns svar på socialdemokratins växande inflytande i slutet av 1800-talet. En morot som kompletterade de reaktionära socialistlagarnas piska.

Inom de imperialistiska västländerna har kapitalismens globalisering och den imperialistiska ränta som flyter in medfört[i] att behovet av att försvara kapitalistisk regim mot socialistisk har minskat betydligt. Bismarcks motiv är alltså inte aktuella längre. Och framför allt har återupprättandet av kapitalism i Ryssland och Kina medfört att västländerna inte längre måste försäkra sig om att deras eget folk skulle ställa upp vid ett krig mot det socialistiska lägret.

SvD-ledarens polemik mot den europeiska modellen med allmän pension är anglo-amerikanskt inspirerad. Det mesta är hämtat direkt(!) ur Financial Times. Faktiskt utan att ens översättas först.

Janerik Larsson som fått underteckna texten skulle därmed ganska enkelt kunna ha kunnat befrias även från det uppdraget. Till exempel genom att SvD länkade till källtexterna. Rejäla inbesparingar hägrar, både när det gäller arvodering av ledarskribenten och löner till korrekturläsare och övrig personal som hanterade materialet.

Fast med tanke på att SvD brukar kallas Svenskan måste man kanske ändå köra de länkade texterna via någon översättningstjänst.

Denna affärsidé skulle kunna ändå tänkas befria SvD från hela ledarredaktionen utan att innehållet påverkades nämnvärt. Något som Schibstedtkoncernens ägare redan borde ha upptäckt. Men kanske strider detta mot kraven för det svenska presstödet?

 

* Översättning av det anglo-amerikanska uttrycket ”coffin dodger” https://en.wiktionary.org/wiki/coffin_dodger

[i] http://www.clarte.nu/laes-clarte-pa-naetet/4-2011-krisen-mod-missmod/7902-Mod–mera-mod–79

Print Friendly, PDF & Email


Lämna ett svar