Policy för SvD:s ledarredaktion – Gynna våra sponsorer?

SvD har idag publicerat en ledare där det innehållet på det hela taget kan sammanfattas till den bekanta uppmaningen: Gynna våra sponsorer.

Rubriken ”Mer försäkring i socialförsäkringen” är rätt lyckad i sammanhanget.

Brödtexten kan tänkas ha författats av någon anställd vid SvD:s ledarredaktion, men den kunde lika gärna ha tagits in färdigskriven från någon ”informatör” eller copy-writer.

Skribenten inleder arbetet med att motivera det aktuella programmet – privatisering av arbetsskadeförsäkringen – med de vanliga fraserna. Typiskt är ”världens friskaste folk med världens högsta sjukfrånvaro”.

Resonemanget måste dock i just detta fall utvecklas med nya fakta. Det skulle inte fungera att föra över frasen rakt upp och ner till den aktuella frågan; världens friskaste folk med mest arbetsskador i världen.

Skribenten gör ett försök i den riktningen: ”Förtidspensionering, som var tänkt som en sista utväg för personer som inte kan arbeta, användes för att hyfsa arbetslöshetsstatistiken i dåliga tider” … ”antalet (godkända /FT) arbetsskador ökade lavinartat på 1980-talet”.

Problemet med arbetskadeförsäkringen idag är dock att förvånande få arbetsskador blir godkända som sådana och frågan om förtidspensionering behandlas inte alls i föremålet för ledarskribentens uppvaktning ”Förslag till reformerad arbetsskadeförsäkring, utgiven av ”Arbetsskadekommissionen”

”Arbetsskadekommissionen” är i sin tur enligt vad som står i Förslaget en ”kommission” som:

”… tillsattes i november 2010 av Svensk Försäkring1.”

 Vad ”Svensk Försäkring” är för något klargörs ytterligare i fotnoten

 ”1 Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Mer information om Svensk Försäkrings uppdrag och arbete finns på www.svenskforsakring.se

Och när man bläddrat sig fram till den sidan upptäcker man att:

Branschorganisationen startade år 1937 under namnet Svenska Försäkringsbolags Riksförbund. Vid årsskiftet 1990/91 bytte organisationen namn till Sveriges Försäkringsförbund. Från och med maj 2011 heter vi Svensk Försäkring.

Ordet kommission i namnet ”Arbetsskadekommissionen” har alltså inget att göra med den gängse svenska betydelsen av ordet kommission. För en relevant definition får man i stället söka sig till bankspråket.

Ord: Kommission

Försäljnings- eller inköpsform där en huvudman (kommittent) ger en
mellanhand (kommissionär) försäljnings- eller inköpsuppdrag. Kommission kan även syfta på kommissionärens ersättning, provision, för att utföra uppdraget. (från Avanza banks sida)

”Komittenten” som har något till försäljning – privata arbetsskadeförsäkringar – är Svensk Försäkring, som är branschorganisation för 90 procent av – den privata – försäkringsbranschen i Sverige.

Komissionären som åtagit sig att sälja in detta som ersättare för den idag etablerade modellen är Björn von Sydow. Hur stor kommissionen han har fått (kommission i betydelsen ”ersättning, provision, för att utföra uppdraget”) framgår inte, men då verksamheten haft flera anställda torde den ha varit betydande.

SvD:s ledarredaktion bidrar genom att tillhandahålla annonsutrymme för lansering av kommissionen.

I fall detta utrymme betalas direkt till annonsavdelningen eller genom någon sorts sponsoring av SvD, av SvD:s ledarredaktionen eller någon enskild medlem i redaktionen är egentligen rätt ointressant.

Det är mest bara en fråga om hur kommissionären och/eller kommittenten disponerade sin kommission.

Och för Svd:s ledarredaktions del hur de disponerar sitt eventuella återstående förtroendekapital som varande något mer än ett annonsblad.

När det gäller ”Arbetsskadekommissionens” övriga ledamöter kan noteras att Stig Orustfjord, överdirektör Försäkringskassan ingått i denna.

Frågan som detta reser är om planering, motivering och politisk förankring av överföring av Försäkringskassans verksamheter till privata entrepenörer ingår i överdirektörens uppdrag. Eller om Arbetssskadekommissionen för hans del varit ett extraknäck på fritiden.

Att det handlat  om en påkostad och seriös kommission från Svensk Försäkrings sida – kommision alltså enligt bankdefinitionen av ordet – framgår av att den förutom ovanstående honoraties ( en riksdagsledamot och en överdirektör!) också engagerat ett st. kammarättssråd, en professor tillika överläkare, en vd. från ett försäkringsbolag, en enhetschef vid analys och försäkringsvillkor från ett annat försäkringsbolag, en docent tillika forskare och både en fil. lic och en jur. dr. anställda vid sekretariatet.

 

Print Friendly, PDF & Email