Untitled-2xy

Antal beviljade studiebidrag per person som en funktion av förvärvsfrekvensen 20-24 årLämna ett svar