Fas 3 fortsätter fast troligen utanför budget

Sveriges Radio meddelade 11 november att[i] Arbetsförmedlingens analyschef funderar på vad som ska hända med de omkring 34 000 personer som ingår i sysselsättningsfasen, fas 3, när regeringen skrotar den.

– Det håller vi på att jobba på nu. Hur utfasningen av sysselsättningsfasen ska gå till, sa Mats Wadman, till Sveriges Radio.

Mats Wadman har troligen rätt mycket jobb att göra för att få Regeringens uttalade intentioner och den budget de gett Arbetsförmedlingen att gå ihop.

Regeringen vill att Fas 3 skall avvecklas under mandatperioden. Eller åtminstone trappas ned. På Regeringens Internetsida om saken[ii] står det att ”År 2015 tas viktiga steg för att avveckla fas 3 genom att extratjänster införs i delar av välfärden” och vidare ”Vilka berörs av förslaget? Långtidsarbetslösa som idag deltar i fas 3 (sysselsättningsfasen).”

Hur mycket detta får kosta och när pengarna får betalas ut framgår av budgetpropositionen:

Reformer för fler jobb: Extratjänster

År

2015 2016 2017

2018

Miljarder kronor 0,48 2,68 2,76

1,84

Detta har sedan Arbetsförmedlingens budgetavdelning räknat om till en prognos för antalet personer som kan ha en extratjänst[iii].

Extratjänster för långtidsarbetslösa

År

2015 2016 2017

2018

Antal anställda

3 300 21 100 24 000

20 200

Utgående från bland annat detta har antalet i Fas 3 – sysselsättningsfasen – trappats av i Arbetsförmedlingens prognos.

Jobb- & utvecklingsgarantin (syssels. fas)

År

2015 2016 2017

2018

Antal deltagare

30 100 11 100 4 400

900

Det är bara en liten hake…

Regeringen har inte beslutat att anvisningarna av nya personer i Fas 3 ska stoppas omedelbart – trots att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet gemensamt krävde detta av Alliansregeringen redan 2011. Arbetsförmedlingens prognos förutsätter också att antalet deltagare i Jobb- & utvecklingsgarantins fas 1 och 2 får ungefär samma volymer som de har idag.

Deltagare i jobb och utvecklingsgarantins fas 1 och 2 blir anvisade till Fas 3 om de fortfarande är arbetslösa efter 450 dagar. 2013 var det 26 490 som gick över till Fas 3. I genomsnitt var antalet deltagare i fas 1 och 2 då 64 440. Det var alltså ungefär 40 % som gick vidare från faserna 1 & 2 till fas 3. Tidigare har övergången varit något lägre, men det verkar som andelen ökar med tiden, så vi räknar med 40 %.

En del av deltagarna i Fas 3 lämnar verksamheten för att i stället få en anställning med eller utan statsstöd, börja studera eller göra något annat. Bäst gick det 2013 då ca 70 % lämnade Fas 3. Som optimist räknar jag utgående från att utflödet från Fas 3 fortsätter på samma nivå. Och jag lägger till hela det antal nya Extratjänster som tillförs under året. Jag antar dessutom att de som fått en Extratjänst får behålla den, vilket inte verkar vara avgjort.

År

2015

2016 2017 2018

Konstant

Antal deltagare Jobb- & utvecklingsgarantin (fas 1 & 2) i genomsnitt Af prognos

65600

62200 59600

60800

Övergångar till Fas 3 under året (beräknat mha. konst.)

26240

24880 23840 24320

0,4

Genomsnitt antal deltagare i Fas 3 föregående år (ingångsvärde 2013)

34200

33200 17040

22752

Antal som lämnade Fas 3 under föregående år (beräknat mha. konst.)

23940

23240 11928 15926

0,7

Tillkommande Extratjänster Af prognos

3300

17800 6200

14000

Kvarstående i Fas 3 enligt beräkningen ovan

33200

17040 22752

17146

Af prognos för antal i Fas 3

30100

11100 4400

900

         
Kvar i Fas 3 utan budget

3100

5940 18352

16246

Det visar sig att prognosen inte verkar hålla ihop.

En lösning skulle vara att Arbetsförmedlingen fick räkna om budgeten utan att ta lika mycket hänsyn anordnarna av Fas 3-verksamheter. Eftersom platserna i Fas 3 är dyrare än andra – anordnarbidragen kostade 1,4 miljarder förra året – borde det kunna bli skapas fler platser som ger försörjning åt arbetslösa.

När man nu från regeringspartiernas sida har både har krävt och lovat att stoppa anvisningarna till Fas 3 och deras socialdemokratiska regering dessutom lämnat luckor i budgetpropositionen så att det finns risk för att större delen av dem som anvisas till Fas 3 under de kommande åren lämnats utanför, så kanske det faktiskt kan vara läge för att verkställa stopp för nya anvisningar till Fas 3. Även fast ett sådant beslut skulle ge en fullkomligt oförtjänt gratispoäng till vänsterpartiet och den brasklapp de fick med i budgetpropositionen: ”I det fall avvecklingen av fas 3 skulle visa sig fortskrida alltför långsamt är regeringen beredd att återkomma med ytterligare åtgärder.”

Redan innan beräkningen av in- och utflöden visar Arbetsförmedlingens prognos faktiskt att Fas 3 inte kommer att avvecklas inom mandatperioden.

Mats Wadman menar när jag ringer upp honom att nedtrappningen av Fas 3 ändå skall kunna komma att bli som Arbetsförmedlingen beräknat saken. Framför allt genom att det ska komma att finnas så mycket fler jobb på den öppna marknaden att detta tillsammans med fler anställningar med anställningsstöd att övergångarna från Fas 1 och 2 till Fas 3 skall bli mycket färre. Samt att uppsägningarna och därmed inströmmen av arbetslösa till förmedlingen skall minska.

Så har det har faktiskt fungerat den senaste månaden. Det är mera osäkert om den trenden håller de kommande fyra åren. Liksom även i fall regeringen kan sitta kvar tiden ut.

I fall det skulle handla om principer, som rätten till kollektivavtal och att räknas som arbetstagare skulle saken ändå vara rätt enkel. Stoppa anvisningarna av nya människor till Fas 3 NU![iv]

[i] http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6014595

[ii] http://www.regeringen.se/sb/d/19578

[iii] http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Rapporter/Aterrapportering/2014-11-04-Prognoser-for-utbetalningar-2014-2018.html

[iv] http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=9320

Print Friendly, PDF & Email


Lämna ett svar