Redigering till lojal opposition i kommentarfälten

Det förekommer en diskret likriktning av åsikterna i kommentarfälten på de stora tidningarnas ledarsidor. De regler som ska gälla för inläggen innehåller dock ofta en slags brasklapp. I i DN:s fall lyder denna: ”… redaktionen för DN.se kommer att ta bort kommentarer som bryter mot reglerna ovan eller på annat sätt är olämpliga” (min understrukning/ FT).

Under Hanne Kjöllers ”Alla drar i vårdkunden, Psykiatri: Från professionell vård till frisersalong och nöjd-kund-garanti.” http://www.dn.se/ledare/signerat/alla-drar-i-vardkunden var nedanstående uppenbarligen ett sådant ”på annat sätt olämpligt” inlägg.

__________

Sjukpenningen finansieras som bekant genom sjukpenningavgiften, vilken dras med en viss procent på löneutrymmet. Utdelningen från sjukförsäkringen, räknat som sjukpenningdagar per arbetade timmar har minskats till ungefär en tredjedel av vad som gällde på 1980-talet*. Eller om vi räknar tiden efter sjuklönereformen enbart, dvs. sedan 1992, har utdelningen från den allmänna sjukförsäkringen halverats. Att liberalerna i stället publicerar ”sanna historier ur livet” är inte direkt förvånande.

__________

*En kortfattad genomgång av sjukförsäkringens politiska ekonomi kommer snart i Proletären ( http://www.proletaren.se/ ).

Print Friendly, PDF & Email


Lämna ett svar