sysselsättning16-64

Sysselsättning i Sverige. Sysselsatta som andel av befolkningen 16-64